Integritetspolicy

Vår sekretessansvarige kan nås på e-postadressen [email protected] eller den postadress som anges nedan. Alternativt kan du ringa 49 (0)203 29506 – 70.

För frågor som rör artikel 24 i GDPR kan du kontakta webbplatsadministratören via postadressen – Compado GmbH, Uhlandstr. 171/172, 10719 Berlin.

Compado tar skyddet av personliga användaruppgifter på allvar och följer de tillämpliga dataskyddsbestämmelserna. Personliga användardata är alla data som kan identifieras till en viss person, till exempel namn, post- och e-postadress och användningsdata på denna webbplats. Compado kommer endast att behandla dina personuppgifter om lagen tillåter det eller om du har gett ditt samtycke.

Om du frivilligt väljer att ge oss denna information kommer den endast att användas inom ramen för respektive händelse, till exempel i samband med att du skickar oss en fråga som behöver ett individuellt svar, eller i samband med en ansökan eller dess processer. Dessa uppgifter kommer inte att vidarebefordras till tredje part.

Alla användare av vår webbplats förblir anonyma. Om du hittar länkar på vår webbplats och underwebbplatser som leder till andra företag, kan det hända att vi får en liten ersättning från det berörda företaget. När du använder länkarna skickas inga uppgifter om dig, inte ens din IP-adress. Istället skickas en referrer identifierare för att göra det uppenbart att en anonym användare har hänvisats från vår webbplats till deras. Vi får inte heller några användardata från dem om den hänvisade användaren. Detta för att säkerställa att du förblir helt anonym.

Vi vill dock påpeka att dataöverföring via Internet, t.ex. vid kommunikation via e-post, har inneboende säkerhetsluckor. Ett fullständigt skydd mot överföring av personligt identifierbara uppgifter via tredje part är i detta fall inte möjligt.

Integritetspolicy för användning av Facebook-plugins (Facebook-knappar)

Vi använder Facebook-plugins på våra sidor. Därför hittar du dess knappar, logotyp och tillhörande egenskaper på vår webbplats. Företagets huvudkontor och adress är 1 Hacker Way, Menlo Park, 94025. En översikt över Facebook-plugins hittar du här.


När du besöker våra webbsidor skapar pluginet en direkt anslutning mellan din webbläsare och Facebook-servern. Facebook får information om att du har besökt vår webbplats och loggar din IP-adress. Om du klickar på Facebooks ”Gilla”-knapp medan du är inloggad på ditt Facebook-konto, kan innehållet på våra sidor tillskrivas din Facebook-profil. På så sätt kan Facebook koppla besöket på våra sidor till ditt användarkonto. Vi påpekar att vi, som leverantör av sidorna, inte är medvetna om omfattningen av data som överförs och dess användning av Facebook. För mer information, se Facebooks sekretesspolicy på Facebooks datapolicy.

Om du inte vill att Facebook ska koppla ditt besök på våra sidor till ditt Facebook-användarkonto, ber vi dig logga ut från ditt Facebook-konto.

Integritetspolicy för användning av Google Analytics

Denna webbplats använder funktioner från webbanalystjänsten Google Analytics. Leverantören är Google Inc, vars adress är 1600 Amphitheatre Parkway i Mountain View, Kalifornien, USA. Google Analytics använder så kallade ”cookies”. Dessa är textfiler som lagras på din dator som möjliggör en analys av din användning av webbplatsen. Den information som genereras av cookien om din användning av denna webbplats överförs vanligtvis till en Google-server i USA och lagras där.

För mer information om hur du hanterar användardata på Google Analytics, se Googles sekretesspolicy.

Plugin för webbläsare

Du kan förhindra lagring av cookies genom att justera motsvarande inställningar i din webbläsarprogramvara. Observera dock att om du gör detta kanske du inte kan använda alla funktioner på denna webbplats i full utsträckning. Dessutom kan du förhindra insamling av data från Google via cookies, och som är relaterade till din användning av webbplatsen, inklusive din IP-adress, genom att ladda ner webbläsarplugin tillgängligt i följande länk och installera.

Blockering av datainsamling

Du kan förhindra att Google Analytics samlar in uppgifter om dig genom att klicka på följande länk. En opt-out-cookie ställs in som förhindrar insamling av dina uppgifter av Google Analytics vid framtida besök på denna webbplats.

IP-anonymisering

På denna webbplats använder vi funktionen ”Aktivering av IP-anonymisering”. Detta innebär att din IP-adress förkortas innan den skickas till Googles servrar för att särskilja användare från Europeiska unionens medlemsstater, som har undertecknat avtalet om Europeiska ekonomiska samarbetsområdet. Endast i undantagsfall kommer den fullständiga IP-adressen att skickas till en Google-server i USA och sedan förkortas där. På uppdrag av operatören av denna webbplats kommer Google att använda denna information för att utvärdera din användning av webbplatsen, för att sammanställa rapporter om webbplatsaktivitet och för att tillhandahålla andra tjänster relaterade till webbplatsaktivitet och internetanvändning till webbplatsoperatören. IP-adressen som tillhandahålls av Google Analytics kommer inte att slås samman med andra Google-data.

Integritetspolicy för användning av Instagram

Funktioner i Instagram-tjänsten är integrerade på våra webbplatser. Dessa funktioner tillhandahålls av Instagram Inc, vars fysiska adress är 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA. Om du är inloggad på ditt Instagram-konto kan du länka innehållet på våra sidor till din Instagram-profil genom att klicka på Instagram-knappen. Detta gör det möjligt för Instagram att associera ditt besök på våra sidor med ditt användarkonto.

Vi påpekar att vi, som leverantör av sidorna, inte får kännedom om innehållet, eller överförda data, och dess användning av Instagram. För mer information, se Instagrams integritetspolicy.

Integritetspolicy för användning av LinkedIn

Vår webbplats använder funktioner i LinkedIn-nätverket. Leverantören är LinkedIn Corporation, vars adress är 2024 Stierlin Court, Mountain View, CA 94043, USA. Varje gång du besöker en av våra sidor som innehåller LinkedIn-funktioner kommer den att ansluta till LinkedIns servrar. LinkedIn kommer att informeras om att du har besökt vår webbplats med din IP-adress. Om du klickar på LinkedIns ”rekommendationsknapp” och är inloggad på ditt LinkedIn-konto kommer LinkedIn att kunna koppla ditt besök på vår webbplats till ditt användarkonto.

Vi påpekar att vi, som leverantör av sidorna, inte har någon kunskap om innehållet i överförda data och dess användning av LinkedIn. För mer information, se LinkedIns sekretesspolicy på Linkedin Privacy Policy.

Integritetspolicy för användning av Pinterest

Vi använder sociala plugins på vår webbplats från det sociala nätverket Pinterest som drivs av Pinterest Inc, med kontor på 808 Brannan Street, San Francisco, CA 94103-490, USA. När du besöker en sida som innehåller det sociala nätverkets plugin, ansluter din webbläsare direkt till företagets servrar i USA och överför protokolldata. Dessa loggdata kan inkludera din IP-adress, de besökta webbplatserna, användning av Pinterest-funktioner, webbläsartyp och inställningar, datum och tid för begäran och hur du använder Pinterest.

För mer information om syfte, omfattning, vidare bearbetning och användning av uppgifterna av Pinterest, samt dina rättigheter och sätt att skydda din integritet, se Pinterest sekretesspolicy.

Integritetspolicy för användning av Twitter

Funktioner i Twitter-tjänsten är integrerade på våra webbplatser. Dessa funktioner görs tillgängliga av Twitter Inc, vars adress är 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA. Genom att använda Twitter och funktionerna Tweet och Retweet kopplas de webbplatser du besöker till ditt Twitter-konto och delas med andra användare. Dessa uppgifter överförs också till Twitter.

Vi påpekar att vi, som leverantör av sidorna, inte är medvetna om det överförda datainnehållet och dess användning av Twitter. Mer information finns i Twitters sekretesspolicy.

Du kan ändra dina sekretessinställningar på Twitter i kontoinställningarna.

Integritetspolicy för användning av YouTube

Vår webbplats använder plugins från den Google-drivna tjänsten YouTube. YouTubes adress är LLC, 901 Cherry Ave., San Bruno, CA 94066, USA. När du besöker en av våra webbplatser med YouTube-plugin ansluts du till YouTubes servrar och data skickas som visar att du har besökt våra sidor.

Om du är inloggad på ditt YouTube-konto kopplar YouTube ditt surfbeteende direkt till din personliga profil. Du kan förhindra detta genom att logga ut från ditt YouTube-konto.

Ytterligare information om hanteringen av användardata finns i YouTubes sekretesspolicy.

Information, radering, blockering, dataöverföring, rätt att klaga

Naturligtvis informerar Compado dig på begäran om och vilka personuppgifter om dig som lagras hos Compado. Du har också rätt att korrigera felaktiga uppgifter, radera eller blockera uppgifter som inte längre behövs, och alla uppgifter som du har invänt mot från vidare behandling. Ett skriftligt meddelande till [email protected] eller den angivna postadressen är tillräckligt.

Du kan skicka klagomål som rör val av datadelning till vårt dataskyddsombud eller till Berlins kommissionär för dataskydd och informationsfrihet, vars aktuella adress finns på myndighetens officiella webbplats.

Den allmänna dataskyddsförordningen ger dig rätt till dataöverföring. Detta är inte relaterat till förhållandet mellan oss och våra användare eftersom vi inte samlar in uppgifter som kan överföras till en tredje part.

Europeiska kommissionen tillhandahåller en plattform för tvistlösning utanför domstol online. Vi är inte skyldiga, och är ovilliga att delta i tvistlösning via denna plattform.

Cookies

Våra webbsidor använder sig delvis av cookies. Cookies skadar inte din dator och innehåller inga virus. De tjänar till att göra vår webbplats mer användarvänlig, effektiv och säker, och är små textfiler som lagras på din dator och webbläsare. De flesta av de cookies vi använder är så kallade sessionscookies. De raderas automatiskt efter ditt besök. Andra cookies lagras på din enhet tills du tar bort dem. Dessa cookies gör det möjligt för oss att känna igen din webbläsare nästa gång du besöker oss.

Du kan ställa in din webbläsare så att du informeras om placeringen av cookies. Du kan tillåta dem i specifika fall, blockera alla eller aktivera automatisk radering av cookies när du stänger webbläsaren. Om du inaktiverar cookies kan funktionaliteten på denna webbplats begränsas.

Serverns loggfiler

Leverantören som är värd för våra webbplatser och undersidor samlar automatiskt in anslutningsinformation, särskilt IP-adressen från vilken vår webbplats öppnades, samt vissa uppgifter som krävs för att visa vår webbplats på din dator. Din webbläsartyp, version och operativsystem registreras också.

Anslutningsuppgifterna raderas normalt omedelbart efter sessionens slut. Vår leverantör och vi förbehåller oss dock rätten att lagra dessa uppgifter under en rimlig period för att klargöra orsaken till tekniska störningar och för att identifiera och avvärja eventuella hackerattacker och missbruk av våra tjänster. Vi använder även denna information för att upptäcka botar. Uppgifter om webbläsartyp, operativsystem, enhetstyper (mobiltelefon, surfplatta, PC) och eventuellt också den region från vilken en begäran kom lagras av oss, men på ett sådant sätt att ingen personligt identifierbar information om användaren kan göras. Vi använder dessa anonyma uppgifter för att optimera vår webbplats i enlighet med våra användares användningsvanor.

Invändning mot reklam via e-post

Användningen av publicerad kontaktinformation som anges i denna impressum för att skicka oönskad reklam och annat orelaterat informationsmaterial är starkt avskräckt. Operatörerna av respektive webbplats förbehåller sig uttryckligen rätten att vidta rättsliga åtgärder i händelse av oönskad sändning av reklaminformation, till exempel via skräppostmeddelanden.

Deltagande i Amazons affiliate-program

Compado deltar i Amazons EU Affiliate Program, som tillhandahåller en plattform för webbplatser att tjäna provision genom att placera Amazon.com-annonser och länkar.